Joga i tradycja psychologii Zachodu

 

Zachodnia psychologia jest nauką bardzo młodą, sięga korzeniami początków XX wieku. Psychologia jogi zalicza się do najstarszych, wciąż żywych dyscyplin badających świadomą, fizyczną i mentalną kontrolę nad ciałem oraz umysłem, przez co wzbudza coraz większe zainteresowanie współczesnej nauki. Joga była ćwiczona i przekazywana z pokolenia na pokolenie w niezmiennej postaci od tysięcy lat. Poprzez empiryczne badanie stanów psychicznych i towarzyszących im wrażeń fizycznych, jogini stopniowo rozwinęli precyzyjne sposoby badania pracy narządów wewnętrznych i zachodzących w nich procesów fizjologicznych. W ten sposób zyskali renomę ludzi zdrowych i odpornych na choroby. Joga przynosi zdrowie i równowagę, ale to pewnym stopniu „aspekt uboczny”, a nie cel tej praktyki. Joga wydłuża życie i zwiększa jego komfort, ale wydarza się się to jako niejako po drodze. Joga była i nadal jest przede wszystkim ścieżką introspekcji, rozwoju jednostkowej świadomości w stronę połączenia z Uniwersum. Rozumienie procesów psychicznych i fizycznych osiągane przez joginów w stanach podwyższonej świadomości stało się fundamentem do powstania nauki jogi. Wiele spośród koncepcji psychologicznych jogi wydaje się mieć paralele z tymi, które można znaleźć w zachodniej psychologii, inne zaś znacznie wykraczają poza odkrycia Zachodu. To co dla naszej kultury wydaje się czasem „dziwne” np. symbolika i język przekazu jogi, są sposobami wyrażania niezwykle głębokiego rozumienia natury człowieka i jego miejsca we Wrzechświecie. Joga nie jest religią, jest praktyczną technologią rozwijania jednostkowej świadomości, która w naszych czasach stała się dostępnie powszechna.

 

Joga Kundalini

 

Joga bierze swój początek z ludzkiego doświadczenia, poszukiwania sposobu na życie w sposób zdrowy, szczęśliwy i świadomy. Pierwotnie była nauczana otwarcie i integrowana z codziennym życiem. Systemy jogi nie były mistyczną działalnością, a praca joginów opierała się na obserwacji energii i wpływu różnych aktywności oraz postaw na równowagę w jednostce. Wszystkie formy jogi skupiają się pobudzaniu i regulowaniu energii ludzkiej, która stanowi esencję świadomości. Używając obrazowego języka, wszystkie odmiany jogi służą poniesieniu energii Kundalini. Adept/ka jogi pracuje nad wszystkim aspektami siebie – ćwiczy ciało fizyczne, dyscyplinuje się mentalnie, analizuje świat intelektualnie. Pierwotnie joga była dziedziną holistyczną. Poprzez tysiąclecia techniki zostały podzielone, aktualnie istnieją 22 uznane szkoły jogi, które akcentują różne elementy systemu jogicznego np. skupiają się na aspekcie ćwiczeń fizycznych, pracy z mantrą, regulacji oddechu poprzez pranajamę itp.

Joga Kundalini jest odmianą Raj Jogi, nauczaną w tradycji Zachodu przez Yogi Bhajana. Jest określana jako joga świadomości. Celem praktyki jest podniesienie i utrzymanie na wysokim poziomie energii Kundalini (energii świadomości), tak aby przenieść ją na poziom zwiększający horyzont doświadczania swojego życia. Praktyka Kundalini zawdzięcza swoją skuteczność komplementarności technik, które ją tworzą. Każda krija zawiera aspekt ćwiczeń fizycznych (asany), pracy z oddechem (pranajamy), pracy z energią (mudry), pracy z wibracją dźwięku (mantry), pracy z umysłem (medytacje).

 

10-tygodniowy program jogi dla osób po traumie

 

Współczesna psychologia coraz częściej wykorzystuje praktykę jogi do pracy z osobami po doświadczeniu traumy. Powodem sięgania po te starożytne narzędzia są niezwykłe efekty poprawy samopoczucia osób praktykujących. Metody tradycyjnej psychoterapii i terapii jogą warto stosować jednocześnie. Joga znacząco wspiera skuteczność metod nowoczesnego leczenia i przyspiesza proces transformacji. Celem 10-tygodniowego programu jogi terapeutycznej dla osób po doświadczeniu traumy jest budowanie doświadczenia bezpiecznego bycia w ciele, zwiększanie świadomości ciała, uczenie bycia „tu i teraz”. Z perspektywy jogi, konsekwencje psychologiczne nierozwiązanej traumy min. takie jak: wysoki poziom lęku, brak stabilności emocjonalnej, nadmierne pobudzenie, trudności ze snem, trudności z koncentracja uwagi są przede wszystkim wynikiem zaburzeń działania układu nerwowego. Poprzez stosowną praktykę można wspomóc proces samoregulacji ciała i tym samym zniwelować cierpienie. 10-tygodniowy protokół, który prowadzę składa się z 10 lekcji jogi odbywających się raz w tygodniu i trwających 1,5 godziny oraz praktyki własnej zalecanej w czasie trwania programu, służącej codziennemu podtrzymywaniu efektów pracy w grupie. Realizuję program zajęć rekomendowany przez Kundalini Research Institute, który jako jeden z nielicznych programów jogi terapeutycznej był wielokrotnie poddawany badaniom skuteczności z bardzo pozytywnymi efektami. Poniżej linki do badań:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24668767;

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4558444

 

 

Dar Kobiecości – Kundalini Joga dla Kobiet

Zapraszam do udziału w cyklu zajęć jogi dla kobiet, inspirowanym ćwiczeniami wg. wskazań Guru Rattana, PhD (zawartych w programie The Gift of Womenhood). Joga jest starożytną technologią służącą wewnętrznemu połączeniu, rozwojowi i zdrowiu. Program  „Dar Kobiecości” ...

czytaj dalej

Redukcja stresu w technologii Kundalini Jogi

Stres jest naturalną reakcją ciała na zagrożenie. Potrafi mieć dobroczynny wpływ na nasze życie, mobilizuje siły, daje motywację, zwiększa możliwości. Stres staje się problemem, gdy nasze ciało doświadcza go zbyt długo, zbyt często lub stres jest zbyt duży. Nasze...

czytaj dalej

Potraumatyczny wzrost

Zjawisko pojawiania się pozytywnych zmian w obliczu doświadczanej traumy można opisywać słowami: mozolna przemiana, odkrywanie sensu, dojrzały rozkwit, bujny rozwój,  czerpanie sił z przeciwności, pozytywna transformacja. Magia tego zjawiska polega na tym, że jest to...

czytaj dalej