Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/kamilwitkow/radoscbycia.com/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2807
Coaching | Radość bycia
Coaching – to sposób na wspieranie dążenia do osiągnięcia zamierzonego celu. Pierwsi coachowie to trenerzy sportowi. Ci twardzi goście w trakcie treningu zachęcali Nas abyśmy dali z siebie wszystko, pokonali swoje słabości i znaleźli w sobie siłę – w czasie zawodów stali za linią boiska wykrzykując „dawaj, dawaj, dawaj!” (albo inne niecenzuralne słowa). Gdy osiągaliśmy sukces, cieszyli się i czuli wielką satysfakcję z tego, że to właśnie Ty/Ja jesteśmy tacy dobrzy. A gdy się nie udało to wspierali w szukaniu powodów i w naprawianiu błędów.

W pewnym momencie coachowie pojawili się w biznesie. Ludzie, których pracą jest bycie coachem często pracują z managerami, przedsiębiorcami, pracownikami zarządzającymi pracą innych – ich rola polega na wspieraniu klientów w poszukiwaniu najkorzystniejszych, najskuteczniejszych rozwiązań i ich realizacji. A zatem co oni robią?

Słuchają swoich klientów w aktywny sposób – czyli tak aby zrozumieć istotę problemu z którym klient się zmaga, stawiają pytania, pomagają doprecyzować, szanują decyzje klientów i ich problemy, wspierają proces podejmowania decyzji, ustalenia strategii działania, zachęcają do podejmowania wyzwań, świętują sukcesy. Uznają, że klient ma zawsze rację – tzn. jest największym autorytetem w swojej dziedzinie i potrafi znaleźć najlepsze dla siebie rozwiązania. Takie wsparcie ze strony coacha umożliwia zwiększenie skuteczności działań klienta, bardziej precyzyjne wyznaczenie celów i narzędzi do ich realizacji, wzmocnienie poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za podejmowane działania. Pozwala osiągnąć to co klient naprawdę chce osiągnąć i wybrać sposób, który będzie dla niego najlepszy do realizacji celu. Pozwala oddzielić to co jest celem klienta od tego co musi, powinien czy czego chcą od i dla niego inni. W coachingu to klient jest w centrum uwagi, tak naprawdę to od niego wszystko zależy i to on wykonuje całą pracę w procesie zmian i w dodatku to on bierze za nie odpowiedzialność. Dlaczego klient? Bo tu chodzi o jego życie.

Rola coacha to:
– pomoc w odkryciu co jest aktualnie naprawdę ważne
– wsparcie w stworzeniu planu osiągnięcia celów
– prowadzenie do wyeliminowania barier na drodze do realizacji celów
– towarzyszenie poprzez uwagę i zaangażowanie
– wspieranie w określeniu swoich atutów i ograniczeń w konkretnym obszarze

Coaching to forma doradzania i wspierania ludzi w rozwoju osobistym. Dotyczy zarówno obszaru zawodowego, jak i sfery prywatnej. Fundamentalną rolą coacha jest sprawianie, by osoba wspierana odkrywała swoje możliwości. Dobry coaching to poszerzanie widzenia i rozumienia świata – systemu, w jakim funkcjonujemy, by podejmować lepsze decyzje. To kontakt zbudowany na zaufaniu i wzajemnej ciekawości, w przeciwieństwie do podawania recept i sugerowania własnych rozwiązań, bez zrozumienia kontekstu i potrzeb klienta.
Coaching to seria rozmów ukierunkowanych na przekształcenie niewykorzystanego potencjału osoby w osiągnięcie określonego celu i optymalną satysfakcję.

W procesie coachingu kreujemy wspólnie strategię działań, które odpowiadają potrzebom klienta. Pracując nad realizacją celów sięgamy do jego aspiracji i wartości, po to, aby nowe sposoby działania były w pełni z nimi spójne i adekwatne do stylu życia klienta.

Osoba, która decyduje się na coaching będzie mogła w efekcie:

– lepiej określać swoje cele i szybciej je osiągać
– doświadczać jeszcze więcej spokoju, radości czy poczucia spełnienia
– świadomie kreować własną karierę, życie rodzinne i osobiste
– podejmować lepsze decyzje oparte o swoje wartości i potrzeby
– poprawić relacje z kluczowymi osobami
– uprościć swoje życie i cieszyć się chwilą
– przekroczyć swoje ograniczenia
– lepiej realizować swój potencjał
– doświadczać życia w najlepszy dla siebie sposób.
Opracowanie: Kaja Kozłowska

Metodą pracują: Kaja Kozłowska, Anna Kot Mosakowska