Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/kamilwitkow/radoscbycia.com/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2807
Próby tańca do kampanii Nazywam się Miliard, One Bilion Rising | Radość bycia
Międzynarodowa kampania społeczna przeciwko molestowaniu seksualnemu kobiet i dziewcząt, organizowana w Polsce przez Fundację Feminoteka we współpracy z innymi organizacjami, grupami nieformalnymi i osobami w całej Polsce.
Próby tańca, na które zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby wesprzeć akcję.odbywają się we wtorki: 23.01/ 30.01/06.01.2018 w godzinach 18.20-19.30.

Układ jest prosty, łatwo się go nauczyć. Nie potrzeba żadnej precyzji czy jakichś wyjątkowych zdolności. Liczy się entuzjazm i chęć. Akcja w formie tańca dodaje energii i sił, by działać na rzecz kobiet. Pokazuje to chociażby liczba miejscowości, które przyłączają się do akcji – w 2013 było ich ok. 20, w tym roku zgłosiło się już ponad 80!

Przyjdź, naucz się, a potem weź udział we wspólnej akcji 14 lutego, która w Warszawie odbędzie się w Pasażu Wiecha.

Akcję organizuje Fundacja Feminoteka http://www.feminoteka.pl/nazywamsiemiliard/ .

DOŚĆ MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO KOBIET I DZIEWCZĄT.

Ofiarami molestowania seksualnego padają najczęściej kobiety: w domu, szkole, pracy, na ulicy, środkach komunikacji publicznej. Z badań przeprowadzonych we wszystkich krajach UE wynika, że różnych form molestowania seksualnego doświadczyło od 45 do 55% kobiet powyżej 15. roku życia – od fizycznych przez werbalne po cybermolestowanie. Z badań wynika, że:

 • fizycznych form molestowania seksualnego, takich jak niechciane dotykanie, przytulanie, całowanie doświadczyło 29% kobiet powyżej 15. roku życia,
 • werbalnych form – żartów i komentarzy z podtekstem seksualnym doświadczyło 24% kobiet,
 • 11% kobiet doświadczyło niewerbalnych form molestowania (w tym cybermolestowania), takich jak niechciane, obraźliwe seksualnie jednoznaczne e-maile lub SMS-y.
  (Badania Agencji Praw Podstawowych z 2014 roku, str. 95-19) Mimo że 80% kobiet i 54% mężczyzn uważa, że molestowanie w przestrzeni publicznej jest ważnym problemem, to jednak aż 81% ofiar nigdy nie zgłosiło faktu molestowania policji, a zachowania podpadające pod kategorię molestowania w przestrzeni publicznej są w naszym społeczeństwie aprobowane kulturowo. .”
  Joanna Roszak, Greta Gober, Hollaback Polska „Molestowanie w przestrzeni publicznej” Czym jest molestowanie seksualne
  To każde nieakceptowane zachowanie, którego celem jest poniżenie lub naruszenie godności drugiej osoby odnoszące się do jej płci lub mające charakter seksualny. Może dochodzić do niego wśród osób każdej orientacji seksualnej. Molestowanie często łączy się z poczuciem władzy wobec drugiej osoby (przełożony wobec pracownika, wychowawca wobec ucznia, rodzic wobec dziecka, starszy nastolatek wobec młodszego). Na molestowanie seksualne mogą składać się nie tylko niepożądany kontakt fizyczny, niechciany dotyk, „obmacywanie”, ale również m.in.:
 • obelgi, uwagi, żarty, insynuacje z erotycznym podtekstem,
 • niewłaściwe komentarze na temat ubioru, wyglądu, wieku, stanu cywilnego,
 • posługiwanie się seksualnymi skojarzeniami,
 • nieakceptowane propozycje i sugestie o podtekście seksualnym,
 • nieprzyzwoite komentarze, gesty i spojrzenia,
 • dotykanie o charakterze seksualnym (przytulanie, poklepywanie, obejmowanie, podszczypywanie),
 • umieszczanie we wspólnej przestrzeni kalendarzy, plakatów, zdjęć itp. przedstawiających akty kobiece/ męskie,
 • przesyłanie liścików i e-maili z treścią o podtekście erotycznym.